فروش پراید صندوق دار در خراسان رضوی مدل 1382

کارکرد : 255,000 کیلومتر قیمت : 60,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
2,830,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
197,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1390

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
247,000 کیلومتر
قیمت
9,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
7,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir