فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1393

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 18,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
27,920,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
27,151 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
22,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1396

کرمانشاه - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
11,625,800
منبع آگهی
otex.ir