فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2007

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
21,500 کیلومتر
قیمت
369,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

لرستان - 6 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2010

اصفهان - 3 روز پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir