فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

کرمانشاه - 10 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2007

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2007

آذربایجان شرقی - 8 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
243,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

کرمانشاه - 8 ماه پیش

کارکرد
131,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir