فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
32,180 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
477,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
271,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir