فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
398,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
6,900 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
268,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
256,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir