فروش سیتروئن زانتیا در بوشهر مدل 1389

کارکرد : 108,000 کیلومتر قیمت : 57,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

اردبیل - 9 ماه پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
188,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
209,000 کیلومتر
قیمت
46,700,000
منبع آگهی
otex.ir