فروش سیتروئن زانتیا در بوشهر مدل 1389

کارکرد : 108,000 کیلومتر قیمت : 57,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
209,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
203,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1388

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی - 8 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
otex.ir