فروش سیتروئن زانتیا در بوشهر مدل 1389

کارکرد : 108,000 کیلومتر قیمت : 57,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
203,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1384

اردبیل - 6 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
204,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com