فروش رنو تندر 90 E2 در تهران مدل 1396

کارکرد : 9,000 کیلومتر قیمت : 38,400,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1396

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
40,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
9,650 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
45,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1394

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
28,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1391

چهارمحال و بختیاری - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، تندر 90 E2، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir