فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2007

کارکرد : 102,000 کیلومتر قیمت : 67,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
530,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
259,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
8,100 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir