فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2007

کارکرد : 102,000 کیلومتر قیمت : 67,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2013

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2010

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
208,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
179,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir