فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1382

کارکرد : 229,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1383

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
340,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
1,123,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
7,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
12,950,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1393

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
6,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir