فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1382

کارکرد : 229,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
253,000 کیلومتر
قیمت
7,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
235,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1378

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
11,111 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
11,999,999
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir