فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
348 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

قزوین - 8 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
14,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1387

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com