فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2009

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 94,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
129,000 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir