فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2009

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 94,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
84,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

کرمانشاه - 8 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
172,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
151,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
109,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir