فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2014

کارکرد : 54,000 کیلومتر قیمت : 136,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

زنجان - 8 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
518,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir