فروش بسترن B50F در کردستان مدل 1394

بسترن، B50F، 1394

کردستان

کارکرد : 64,000 کیلومتر قیمت : 62,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
670,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
730,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1396

آذربایجان شرقی - 2 هفته پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

خراسان شمالی - 1 روز پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

بسترن، B50F، 1394

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

بسترن، B50F، 1395

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

بسترن، B50F، 1394

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
66,000,000
منبع آگهی
otex.ir