فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1389

کارکرد : 250,000 کیلومتر قیمت : 120,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
245,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1397

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
390,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
179,000 کیلومتر
قیمت
9,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
otex.ir