فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1386

کارکرد : 191,000 کیلومتر قیمت : 12,200,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1391

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
6,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
192,000 کیلومتر
قیمت
7,100,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
199,000 کیلومتر
قیمت
10,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
182,200 کیلومتر
قیمت
9,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
3,000,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir