فروش فیات سی ینا در تهران مدل 1388

کارکرد : 240,000 کیلومتر قیمت : 23,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

فیات، سی ینا، 1388

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
23,250,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

فیات، سی ینا، 1388

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

فیات، سی ینا، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

فیات، سی ینا، 1388

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

فیات، سی ینا، 1388

اردبیل - 2 سال پیش

کارکرد
134,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

فیات، سی ینا، 2011

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

فیات، سی ینا، 1389

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
226,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

فیات، سی ینا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir