فروش کیا اپتیما در اصفهان مدل 2016

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : 173,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
254,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
257,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
3,800 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir