فروش کیا اپتیما در اصفهان مدل 2016

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : 173,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2016

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
1,670,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
249,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir