فروش کیا اپتیما در اصفهان مدل 2016

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : 173,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

فارس - 6 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

قم - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir