فروش کیا اپتیما در اصفهان مدل 2016

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : 173,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

قزوین - 4 ماه پیش

کارکرد
4,500 کیلومتر
قیمت
495,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir