فروش سمند LX در تهران مدل 1394

کارکرد : 42,000 کیلومتر قیمت : 27,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
30,650,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
56,500 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
24,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1385

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1386

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
206,000 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
17,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir