فروش سمند LX در تهران مدل 1394

کارکرد : 42,000 کیلومتر قیمت : 27,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
23,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
20,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
268,000 کیلومتر
قیمت
14,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
19,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1395

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1395

چهارمحال و بختیاری - 2 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
30,200,000
منبع آگهی
otex.ir