فروش دنا 1.7 لیتر در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 42,900,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1395

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
40,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,350,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

کردستان - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
71,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
75,500,000
منبع آگهی
otex.ir