فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1388

کارکرد : 160,000 کیلومتر قیمت : 10,950,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
23,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
6,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
213,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
255,000 کیلومتر
قیمت
9,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
12,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir