فروش نیسان پاترول چهار در در تهران مدل 1375

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : 30,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب
کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
حواله
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول چهار در، 1368

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
499,999 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول چهار در، 1375

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir