فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1395

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
20,500 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

البرز - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
5,800 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
19,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir