فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1395

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
20,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
19,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
26,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
21,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
25,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir