فروش نیسان وانت زامیاد در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

نیسان، وانت زامیاد، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1382

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
13,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1397

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
73,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1394

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، وانت زامیاد، 1395

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، وانت زامیاد، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com