فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1389

کارکرد : 56,000 کیلومتر قیمت : 49,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
212,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

خوزستان - 6 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir