فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1389

کارکرد : 56,000 کیلومتر قیمت : 49,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
223,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

سیستان و بلوچستان - 3 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

کردستان - 5 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir