فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1389

کارکرد : 56,000 کیلومتر قیمت : 49,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

کرمانشاه - 5 ماه پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
44,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
223,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی - 11 ماه پیش

کارکرد
211,000 کیلومتر
قیمت
24,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

آذربایجان شرقی - 11 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
otex.ir