فروش پراید 131SE در تهران مدل 1395

کارکرد : 22,000 کیلومتر قیمت : 19,300,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
18,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1392

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
17,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

قم - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
48,350,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
9,700 کیلومتر
قیمت
19,900,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com