فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در لرستان مدل 1395

کارکرد : 1,800 کیلومتر قیمت : 90,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب
کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
103,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
99,160,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
99,820,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir