فروش نیسان پیکاپ (مونتاژ) در البرز مدل 1388

کارکرد : 156,000 کیلومتر قیمت : 75,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
88,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1389

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1382

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
213,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1384

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
57,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1396

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
25,400,000
منبع آگهی
otex.ir