فروش نیسان پیکاپ (مونتاژ) در البرز مدل 1388

کارکرد : 156,000 کیلومتر قیمت : 75,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1389

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1386

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
71,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1390

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پیکاپ (مونتاژ)، 1389

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir