فروش پراید هاچ بک در سمنان مدل 1380

کارکرد : 395,000 کیلومتر قیمت : 6,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
7,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1378

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1387

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1387

اردبیل - 4 ماه پیش

کارکرد
190 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1377

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
7,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1389

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
13,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir