فروش پراید هاچ بک در سمنان مدل 1380

کارکرد : 395,000 کیلومتر قیمت : 6,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1384

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
7,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
7,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

اردبیل - 6 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1374

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
11,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir