فروش پراید هاچ بک در سمنان مدل 1380

کارکرد : 395,000 کیلومتر قیمت : 6,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

اردبیل - 9 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
142,000 کیلومتر
قیمت
12,350,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1383

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
9,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir