فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1387

کارکرد : 57,000 کیلومتر قیمت : 15,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
7,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1374

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
6,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1386

قزوین - 6 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1380

البرز - 4 هفته پیش

کارکرد
295,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

سمنان - 4 ماه پیش

کارکرد
395,000 کیلومتر
قیمت
6,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir