فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1387

کارکرد : 57,000 کیلومتر قیمت : 15,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1377

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1382

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
360,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
183,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

سمنان - 7 ماه پیش

کارکرد
395,000 کیلومتر
قیمت
6,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1397

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1384

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com