فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1387

کارکرد : 57,000 کیلومتر قیمت : 15,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1387

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1375

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
416,252 کیلومتر
قیمت
6,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1395

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
20,250,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
235,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
1,111 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1384

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1382

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
360,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir