فروش پراید هاچ بک در تهران مدل 1387

کارکرد : 57,000 کیلومتر قیمت : 15,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1388

اصفهان - 2 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1379

مازندران - 4 هفته پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1374

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
259,000 کیلومتر
قیمت
5,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1392

خراسان شمالی - 3 ماه پیش

کارکرد
113 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

اردبیل - 2 روز پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir