فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1384

کارکرد : 270,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی - 1 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
196,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
35,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir