فروش پراید 131SE در تهران مدل 1394

کارکرد : 45,000 کیلومتر قیمت : 18,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
19,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

فارس - 4 هفته پیش

کارکرد
46,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir