فروش لیفان X60 دنده ای در اصفهان مدل 1393

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 43,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

آذربایجان شرقی - 8 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
78,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
79,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir