فروش لیفان X60 دنده ای در اصفهان مدل 1393

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 43,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

لیفان، X60 دنده ای، 1393

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
57,500 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir