فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 85,000 کیلومتر قیمت : 190,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
258,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
219,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
56,800 کیلومتر
قیمت
289,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
348,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

مرکزی - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir