فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 85,000 کیلومتر قیمت : 190,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
317,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir