فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2007

کارکرد : 280,000 کیلومتر قیمت : 102,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2011

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
163,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
186,000 کیلومتر
قیمت
101,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

کرمانشاه - 11 ماه پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir