فروش هیوندای آزرا در تهران مدل 2007

کارکرد : 280,000 کیلومتر قیمت : 102,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

آذربایجان شرقی - 8 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

گلستان - 10 ماه پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
112,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
124,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir