فروش سوزوکی ویتارا در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
119,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سوزوکی، ویتارا، 2008

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
750,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2007

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1390

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2010

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2006

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir