فروش سوزوکی ویتارا در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2010

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 2009

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
105,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1389

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سوزوکی، ویتارا، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir