فروش ب ام و X3 28 در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 410,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2013

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2016

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
555,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
830,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
680,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
725,000,000
منبع آگهی
otex.ir