فروش ب ام و X3 28 در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 410,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
555,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، X3 28، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
465,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، X3 28، 2015

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir