فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2012

کارکرد : 118,000 کیلومتر قیمت : 115,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

مرکزی - 2 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2007

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
173,000 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
705,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2013

خراسان رضوی - 9 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir