فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2012

کارکرد : 118,000 کیلومتر قیمت : 115,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
289,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2010

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
5,700 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2008

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2010

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
137,500 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir