فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2012

کارکرد : 118,000 کیلومتر قیمت : 115,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
79 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
360,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2006

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
71,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir