فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1383

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 8,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
336,000 کیلومتر
قیمت
7,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
296,000 کیلومتر
قیمت
8,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
350 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
8,350,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
11,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir