فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1383

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 8,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
179,000 کیلومتر
قیمت
29,480,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
100 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
100 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
6,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
7,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
11,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir