فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2015

کارکرد : 81,000 کیلومتر قیمت : 169,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

زنجان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
545,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
357,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
540,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2014

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir