فروش هیوندای سانتافه در تهران مدل 2015

کارکرد : 81,000 کیلومتر قیمت : 169,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

هیوندای، سانتافه، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
199,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
284,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
519,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2015

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

زنجان - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
545,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سانتافه، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سانتافه، 2011

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
154,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir