فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 11,000 کیلومتر قیمت : 226,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

قم - 4 هفته پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
211,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 روز پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
224,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir