فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 11,000 کیلومتر قیمت : 226,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
254,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 3 روز پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

گیلان - 4 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
211,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

همدان - 5 ماه پیش

کارکرد
31,500 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir