فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 11,000 کیلومتر قیمت : 226,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

چهارمحال و بختیاری - 3 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

اصفهان - 2 هفته پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
239,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir