فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 11,000 کیلومتر قیمت : 226,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
382,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir