فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1395

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : 24,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
39,900 کیلومتر
قیمت
22,850,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1393

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
28,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
20,300 کیلومتر
قیمت
23,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
9,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

تیبا، هاچ بک، 1394

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
22,800,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir