فروش تیبا هاچ بک در تهران مدل 1395

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : 24,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1394

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
37,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1398

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
31,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1395

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، هاچ بک، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

تیبا، هاچ بک، 1394

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
23,400,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

تیبا، هاچ بک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir