فروش سمند LX EF7 در اصفهان مدل 1389

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 24,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
22,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سمند، LX EF7، 1393

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سمند، LX EF7، 1394

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
28,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,200 کیلومتر
قیمت
30,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1395

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
34,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir