فروش سمند LX EF7 در اصفهان مدل 1389

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 24,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
25,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
33,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
25,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir