فروش کیا سورنتو در سمنان مدل 2012

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 175,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، سورنتو، 2008

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2018

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سورنتو، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، سورنتو، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
31,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، سورنتو، 2018

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2017

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سورنتو، 2008

آذربایجان غربی - 2 ماه پیش

کارکرد
80,215 کیلومتر
قیمت
124,000,000
منبع آگهی
otex.ir