فروش پراید 131SE در تهران مدل 1396

کارکرد : حواله قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
47,500 کیلومتر
قیمت
18,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
10,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1398

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
4,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir