فروش پراید 131SE در تهران مدل 1396

کارکرد : حواله قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
4,400 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1392

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,900,000
منبع آگهی
otex.ir