فروش پراید 131SE در زنجان مدل 1393

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 16,300,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1390

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
14,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، 131SE، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
30,500 کیلومتر
قیمت
18,200,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir