فروش سمند LX در تهران مدل 1388

کارکرد : 225,000 کیلومتر قیمت : 19,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1389

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

مرکزی - 1 سال پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

همدان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
31,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
150 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir