فروش سمند LX در تهران مدل 1388

کارکرد : 225,000 کیلومتر قیمت : 19,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
9,700 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
14,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1386

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
268,000 کیلومتر
قیمت
14,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
17,150,000
منبع آگهی
otex.ir