فروش تیبا صندوق دار در البرز مدل 1393

کارکرد : 65,000 کیلومتر قیمت : 20,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
20,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1393

قم - 2 سال پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
42,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1392

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
otex.ir