فروش پراید هاچ بک در اردبیل مدل 1387

کارکرد : 190 کیلومتر قیمت : 13,200,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1375

تهران - 19 ساعت پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1386

کرمانشاه - 2 هفته پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1379

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1390

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir