فروش پراید هاچ بک در اردبیل مدل 1387

کارکرد : 190 کیلومتر قیمت : 13,200,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1375

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
7,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، هاچ بک، 1382

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1375

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1389

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
13,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1390

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir