فروش پراید هاچ بک در اردبیل مدل 1387

کارکرد : 190 کیلومتر قیمت : 13,200,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 2 روز پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1379

مازندران - 4 هفته پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1387

اردبیل - 1 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1388

اصفهان - 2 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
16,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1381

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir