فروش پراید هاچ بک در اردبیل مدل 1387

کارکرد : 190 کیلومتر قیمت : 13,200,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1387

اردبیل - 4 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1389

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
13,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
9,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1378

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir