فروش پراید هاچ بک در اردبیل مدل 1387

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 13,200,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1382

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1375

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1390

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
15,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1386

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1375

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir