فروش پراید هاچ بک در اردبیل مدل 1387

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 13,200,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1376

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1375

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1387

اردبیل - 7 ماه پیش

کارکرد
190 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1396

خراسان شمالی - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
7,600 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1380

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
7,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1381

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir