فروش پراید هاچ بک در اردبیل مدل 1387

کارکرد : 100,000 کیلومتر قیمت : 13,200,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
16,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1387

اردبیل - 4 ماه پیش

کارکرد
190 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
تخت گاز

پراید، هاچ بک، 1378

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، هاچ بک، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، هاچ بک، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1382

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
360,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1387

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، هاچ بک، 1378

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir