فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2013

کارکرد : 133,000 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2012

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
147,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

همدان - 9 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
15,700 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir