فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2013

کارکرد : 133,000 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
166,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2013

فارس - 2 هفته پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2016

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
4,300 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
296,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir