فروش نیسان ماکسیما در کرمان مدل 1382

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 56,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
88,000 کیلومتر
قیمت
1,130,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

کرمانشاه - 9 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
49,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

کرمانشاه - 11 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
otex.ir