فروش نیسان ماکسیما در کرمان مدل 1382

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 56,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
188,000 کیلومتر
قیمت
82,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

آذربایجان شرقی - 3 ماه پیش

کارکرد
28,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
108,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
202,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
205,000 کیلومتر
قیمت
124,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

البرز - 7 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
206,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
188,000 کیلومتر
قیمت
810,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
225,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir