فروش نیسان ماکسیما در کرمان مدل 1382

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 56,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
192,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

کرمانشاه - 2 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

آذربایجان غربی - 4 روز پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
69,900,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir