فروش نیسان ماکسیما در کرمان مدل 1382

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 56,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
212,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1383

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
530,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
570,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
188,000 کیلومتر
قیمت
810,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

اردبیل - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
91,000,000
منبع آگهی
otex.ir