فروش نیسان ماکسیما در کرمان مدل 1382

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 56,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
103,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

بوشهر - 6 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

البرز - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir