فروش نیسان ماکسیما در کرمان مدل 1382

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 56,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
192,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 5 روز پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
158,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1383

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir