فروش نیسان ماکسیما در کرمان مدل 1382

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 56,000,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1386

گیلان - 5 ماه پیش

کارکرد
171,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

گلستان - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1382

آذربایجان شرقی - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

فارس - 4 ماه پیش

کارکرد
447,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir